Præstø og omegn · historie · natur · kultur

 I 2020 besluttede bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Præstø at sætte gang i bogprojektet "Præstø og omegn · historie · natur · kultur", som er et forsøg på at skabe en samlet fremstilling af Præstø og omegns historie. Sidste bog om dette emne er fra 1899, og siden er der løbet meget vand i åen - både i forhold til forskning, historisk korrekt gengivelse og perspektiv. Blandt andet skrev man i 1899 ikke om kvinder.
Helge Rørtoft-Madsen er hovedforfatter med Anna Sarah Rye Vestergaard og senest også billedredaktør Karsten Blem i redaktionsgruppen. De allierede sig med 22 eksperter, der alle sagde ja til at bidrage med indlæg kvit og frit ud fra deres forskellige fagområder. Desværre er bogprojektet trukket ud, da årene med Corona forhindrede forfatterne at komme på arkiver og biblioteker og researche til bogen. Men nu lysner det og økonomien er blevet støttet af flere fonde - blandt andet Realdania, Prins Nikolai og Prins Felix Fond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, men også flere lokale foreninger har bidraget med støttebeløb, og det samme har Vordingborg Kommune.