Bestyrelsen

Formand Helge Rørtoft-Madsen, Næbvej 49, Præstø - uhroertoft@gmail.com - 2682 5562
Næstformand Jørgen Damø, Torvet 21, Præstø - js@damoe.eu - 5599 1313
Kasserer Søren Jørgensen, Tværvej 44, Præstø – sorenerikjorgensen@gmail.com - 2369 2180
Sekretær/redaktør Anna Sarah Rye, Kragevigvej 15, Præstø annasarahrye@mail.dk - 2979 7513
Bestyrelsesmedlem Thore Andersen, Torvet 2, todi@andersen.mail.dk - 2892 4066
Suppleanter: Inger Roed, Adelgade 55, 1.th. Præstø
Carsten Saunte, Kittenstræde 1, 4720 Præstø