Onsdag den 6. december kl. 19:30

Nysø i Guldalderens lys
-malerier og skitser af P.C. Skovgaard
kunsthistoriker mag.art Claus M Smith
 
Peter Christian Thamsen Skovgaard fødtes 4. april 1817 på en gård nær Ringsted. Han viste tidligt tegn på kunstnerisk talent og i 1831 kom han som 14-årig på Kunstakademiet i København samtidigt med, at han kom i malerlære. Hans første år blev lettere famlende, men han forstod tidligt at lære af sine samtidige. Christen Købke, der var et tiår ældre, tog han til sig som forbillede, og vennen Johan Thomas Lundbye havde stor indflydelse på ham. En første introduktion til den verden, der kom til at bestemme Skovgaards ægteskabelige liv, blev venskabet med den unge maler Carlo Dalgas, søn af købmand og dansk konsul i Napoli, Jean Antoine Dalgas. Carlos fastre var baronesse Christine Stampe på Nysø og professorinde Susette Schouw, gift med den berømte botaniker Joachim Fr. Schouw, hvis datter Georgia han ægtede. Denne forbindelse førte ham til Nysø, som han besøgte første gang i eftersommeren 1846. I 1854-55 foretog ægteparret Skovgaard en 10 måneders rejse til syden med ophold i Italien, hvor de i Rom mødte kollegaen Marstrand og hustru. Både i 1869, 1870 og 1871 malede Skovgaard fortsat på Nysø.