Præstø – fra købstad til del af en storkommune

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00

Stadsarkivar i Vordingborg Kommune cand.mag. Stella Borne Mikkelsen Præstø tildeltes 1403 købsstadsprivilegier af kongen, og fik dermed en vis administrativ selvstændighed. Indbyggere tillagdes at oprette en magistrat, med borgmester og rådmænd. Rettighederne blev givet i forventningen om at handel og indtægter ville komme kongen til gavn. Byen lå da centralt for rejsende mellem København og Vordingborg, der havde brug for en overnatning. I 2007 indgik Præstø med kommunalreformen i Vordingborg Kommune. Historien om byens udvikling fra 1403-2007 er lang og spændende.

Onsdag den 26. april 2023 kl. 19:00

Udkanten som Verdens Navle Præstø og omegn i dansk litteratur
Lektor emeritus cand.mag. i litteraturvidenskab Erik Skyum-Nielsen Byen Præstø og omegn emmer af litteraturhistorie. Pia Juul, boede en årrække i Kragevig, Knud Romer havde sommerhus samme sted. Og med den danske litteraturhistorie er by og egn tæt forbundet med fx digterne Oehlenschläger, Ingemann, Hauch, Sibbern, Grundtvig, Emil Aarestrup, Martin A. Hansen og Ole Sarvig.
H.C. Andersen, sørger omhyggeligt for i sit eventyr ”Lille Tuk”, at henvise til både Thorvaldsens billedstøtter af marmor og fugleskydning i Præstø.
Er Præstø mon klicheen om provinsidyl og den hyggelige tilbagetrukne købstad, som tilbyder forfatterne en oplagt ramme om drama?