Bogen "Præstø og omegn - historie · natur · kultur". Læs om indholdet her:

Bogen kan købes
i Tissot & Kochs Boghandel
i Præstø
 
NATURHISTORIE
1. Den store naturhistorie
- flora og fauna i Præstø og  
  omegns naturhistorie
  Martin Vestergaard  

2. Da isen formede landskabet
 - Præstø-egnens geologiske
  historie  
   Per Mixen Weber                      

FRA OLDTID TIL NUTID  
3. Spændende oldtidsfund
    fra omegnen af Præstø  

 - arkæologiske fund i egnen
  omkring Præstø
  Peter Vang Petersen    

4. Den politiske administrations
  historie  
- Præstø fra købstad til del af en
  storkommune
   Stella Borne Mikkelsen  

5. Trange og hårde tider i to     århundreder
- Præstø og omegns historie 1600-
  og 1700-tallet
  Karl-Erik Frandsen og
  Mogens Bak-Hansen

6. Præstø i Grønvolds århundrede
- Præstøs befolkning, bebyggelse,
  erhverv, sociale forhold
  og sundhedsvæsen i 1800-tallet
  Jørgen Mikkelsen    

7. Et ungt menneske med saare
  fortrinlige Anlæg
- D. G. Monrads opvækst i Præstø
  Henrik Gade Jensen    

8. Væveren og Grundtvig
- Præstø-kredsen og den grundlov-
  givende rigsforsamling 1848-49         Michael Bregnsbo  

9. Ind i nye tider
- Præstø by fra 1900 til 1970
  Berit Christensen

 KIRKEHISTORIE
10. Mellem kirken og kongen
 - Præstø og omegn i middelalderen
  Palle Birk Hansen          

11. Antonitterne i Præstø
  - antoniterklosteret indtil reforma-
    tionen
 
  Per Ingesman  

12. Antonitterklosteret og reforma-
    tionen

  - fra romersk-katolsk til lutherske
    kristendom
    Martin Schwarz Lausten  

13. Kirken siden reformationen
 - spor af kirkehistorien i Præstø og
  omegn indtil i dag
  Martin Wangsgaard Jürgensen    

14. Velsignet at komme i Herrens Navn
 - N. F. S. Grundtvigs liv og virke i
  Præstø-Skibinge.
  Helge Rørtoft-Madsen

KVINDEHISTORIE
15. Kvindernes historie 1321 – 1915
- fra uformel indflydelse til politisk
  medborgerskab
  Anna Sarah Rye Vestergaard

SKOLEHISTORIE
16. Kommunal eller privat skole
 - skolevæsenet i Præstø købstad og
  landdistrikt i 1800-tallet
  Erik Nørr  
                                                                                           
17. Skole og uddannelse til alle               -  skolevæsenet i Præstø by og
    landdistrikt
   i 1900-tallet
  Christian Larsen

KUNST- OG KULTURHISTORIE
18. Et Meteor fremstod paa Nysøes
    Himmel
- Bertel Thorvaldsens liv og kunst på
  Nysø
  Anne Mette Liedecke Dall          

19. Nysø i Guldalderens lys
- P. C. Skovgaards Nysø-malerier
  Claus M. Smidt                

20. Mennesker og malere omkring
      Rekkende
præstegård
- af maleren Ludvig Finds papirer
  Bo Alkjær                            

21. Glasmesteren i Præstø
- om Per Steen Hebsgaard
  Ole Villadsen

LITTERATURHISTORIE

22. Der Svanen stolt med Vingen
    slaaer
                         
- om H. C. Andersen og Nysø            
  Johs. Nørregaard Frandsen

23. Udkanten som Verdens Navle     - Præstø og omegn i dansk
  litteraturhistorie          
  Erik Skyum-Nielsen