Onsdag den 6. marts kl. 19.30
Med Grundtvig i Præstø-Skibinge
Pastor emeritus Helge Rørtoft -Madsen

Da kongen i 1821 udnævnte Grundtvig til sognepræst i Præstø og Skibinge, banede han faktisk vej for hans senere så skelsættende betydning i kirken og dansk kultur og samfund helt ind i vores egen nutid. Grundtvigs Præstø-tid blev kort, men fik lange spor i hans efterfølgende livshistorie og politiske karriere. Det handler foredraget om med afsæt i Grundtvig-artiklen i den nyligt udgivne bog Præstø og omegn. Men også med ekstra perspektiver til Grundtvigs historie før og efter hans liv og virke her i Præstø og Skibinge 1821-1822