Efterårets foredrag afholdes i Kirkehuset, Adelgade 127, Præstø

Onsdag den 18. oktober kl. 19:30
Spor af kirkehistorien efter reformationen

Inventar i kirkerne i Præstø og omegn
mag.art., dr. theol Martin Wangsgaard Jürgensen

En af måderne, hvorpå man kan nærme sig kirkehistorien, er ved at se på kirkebygningerne og deres forandringer. For middelalderens vedkommende er det ofte selve arkitekturen, der kan bruges til at anskueliggøre ændringer over tid. I århundrederne efter reformationen, er det kirkernes store mængde af inventar og udsmykninger, der springer i øjnene. Det er igennem inventaret, at vi skal følge, hvordan kirkerne på Præstøegnen afspejler ændringer i de teologiske strømninger frem til nu.