Præstø i Grønvolds århundrede

Befolkning, bebyggelse, erhvervsliv, sociale forhold og sundhedsvæsen
i 1800-tallet

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00

Arkivar og seniorforsker Ph.d. i historie Jørgen Mikkelsen
Ved folketællingen i 1801 var Præstøs befolkning på 480 beboere. I 1800-tallet markeredes bruddet med enevælden og en række nye politiske og administrative organer etableredes. Økonomisk fremgang på baggrund af en høj fødselsrate og lavere dødelighed fik betydning for både det økonomiske og sociale liv samt for byens udvikling. Især var der stor fremgang for købstædernes erhvervsliv ca. 1830 til 1870, kornsalgstiden, men også økonomiske kriser efter Napoleonskrigene, hvori Danmark deltog – 1818-1828 var den længst varende.