Sensommerudflugt 28. august

Vi kører fra Præstø Bibliotek kl. 8:30 - Hjemkomst ca. kl. 17:30

Charlottenlund Fort, hvor historiker Mogens Bak-Hansen fortæller.

Charlottenlund Fort, oprindeligt Charlottenlund Batteri, blev bygget i årene 1886-88 neden for Charlottenlund Slot. Fortet var led i den række søforter, der skulle beskytte København fra søsiden og indgik i den mellemste fortlinje sammen med Middelgrundsfortet og Kastrup Fort.


Frokostbuffet på Rungstedlund KroFamilien Dinesen i haven

Omvisning på Rungstedlund og besøg i haven og fuglereservatet

Karen Blixen (født Dinesen) voksede op på Rungstedlund. Faderen Wilhelm Dinesen var af jysk godsejerslægt, moderen Ingeborg Westenholz var datter af storkøbmand, og senere finansminister, Regnar Westenholz. I 1914 giftede Karen Blixen sig med sin svenske halvfætter baron Bror von Blixen-Finecke. Sammen drev de en kaffefarm ved Ngong Hills i Britisk Østafrika (senere Kenya), men farmen gik på tvangsaktion i 1931 som følge af flere års krise. Karen Blixen boede herefter på Rungstedlund sammen med sin mor.
Rungstedlund og dets fuglereservat blev sat i verden af Karen Blixen, der var forud for sin tid med sit natursyn.

Eftermiddagskaffe/te kan købes hos Madame Carlsen - Café

Der er også Høstfesten på Rungstedlund dennedag

Pris for deltagelse 455 kr.
Tilmelding til: Søren Jørgensen 2369 2180 eller Anna Sarah Rye 2979 7513 - 5599 5501
455 kr.  pr. person indbetales på konto i Møns Bank: 6140-1025905 senest 18. august